Retour Voorwaarden

Retourneren van de bij Just B Fit aangeschafte diensten en producten is wel/niet mogelijk in de volgende gevallen:

Recht van herroeping/retourneren op gepersonaliseerd begeleiding

Nadat u uw interesse heeft getoond in onze begeleiding, zult u een intakeformulier per mail ontvangen. Met het aanleveren van het intakeformulier gaat u schriftelijk akkoord met de dienstverlening en worden de overeengekomen schema’s op maat volgens de overeengekomen specificaties gemaakt. Na het aanleveren van de intake is de dienstverlening dan ook definitief en niet meer herroepbaar.

Recht van herroeping/retourneren trainingsschema’s

Aangezien de trainingsschema’s per mail worden verzonden, is het voor u mogelijk om, ondanks herroeping en retournering, toch met trainingsschema’s aan de slag te gaan. Door deze aard kunnen trainingsschema’s niet worden teruggezonden en is het recht van herroeping van 14 dagen niet van kracht. Indien u akkoord gaat met de algemene voorwaarden en de betaling, is het dus niet mogelijk om de aankoop te ontbinden en het geld terug te ontvangen.

Aangezien trainingsschema’s van dermate aard zijn dat deze niet kunnen worden teruggezonden met de garantie voor Just B Fit dat deze niet (stiekem) worden gebruikt, is het niet mogelijk om een trainingsschema te ruilen bij een foutieve aankoop.